E-learning je určen pouze pro zaměstnance/OSVČ, kteří mají platnou rezervaci na školení. E-learning neboli distanční výuka v délce 20 hodin zakončená testem je podmínkou pro záhájení prezenční výuky v délce 20hodin.

Přístup k e-learningu nalezne zaměstnanec/OSVČ v emailu nebo u svého zaměstnavatele/OSVČ ihned po rezervaci kurzu a úspěšně vyřízené žádosti v registru de minimis

E-learning musí být ukončen závěrečným testem, potvrzení testu odevzdá zaměstnanec před zahájením prezenční výuky lektorovi. Bez tohoto potvrzení nemůže zahájit prezenční výuku.